Financieel Fit Programma

Medewerkers met financiële zorgen vragen vaak niet of te laat om hulp. Wanneer de werkgever een loonbeslag ontvangt is het eigenlijk al te laat. Het is een duidelijk signaal dat er financieel gezien zaken niet op orde zijn. Wanneer medewerkers in een vroeg stadium preventief hulp kunnen krijgen, kan er in veel gevallen erger worden voorkomen. Werkgevers kunnen hier een belangrijke rol in spelen door ondersteuning op maat te faciliteren.

Wat is het Financieel Fit Programma?

Het Financieel Fit Programma zorgt ervoor dat medewerkers met geldzorgen productief blijven en zich minder vaak ziekmelden. Medewerkers met geldzorgen kunnen stressklachten hebben en soms de neiging om zich te isoleren. Onze doelstelling is daarom: de financiële zelfredzaamheid van medewerkers vergroten, de arbeidsproductiviteit waarborgen en het uitvalrisico verlagen en verzuim voorkomen.

Rendement voor medewerker én werkgever

Het Financieel Fit Programma zorgt ervoor dat medewerkers professionele hulp krijgen van een financieel coach. Op basis van het intakegesprek worden de inkomsten, uitgaven en schulden geïnventariseerd. Aan de hand hiervan zal een budgetplan worden opgesteld. Het budgetplan geeft inzicht in de gewoontes en het bestedingsbedrag van de medewerker.

De aanpak op maat draagt bij aan optimale en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Mogelijke signalen van medewerkers met geldzorgen

 • Medewerker vraagt om een voorschot of lening
 • Toename (frequent/kortdurend) verzuim
 • Verzoek (betaald) overwerk/extra uren
 • Loonbeslag

 • Concentratieverlies, stressklachten

Financieel Fit Coaching

Het Financieel Fit Programma is een onderdeel van bedrijfsmaatschappelijk werk maar vergt specifieke expertise op het gebied van financiële planning, budgetbeheer en zo nodig schuldhulpverlening. Vanuit The Human Works is Yolan Spaanjaars als bedrijfsmaatschappelijk werker o.a. gespecialiseerd in vraagstukken op het gebied van financiële problematiek. Daarnaast werkt The Human Works samen met Georges Tychon van Tygeo Inkomensbeheer.

Om de interventie voor medewerkers zo laagdrempelig mogelijk te maken vindt de intake altijd plaats vanuit het bedrijfsmaatschappelijk werk (The Human Works). Daarnaast is het belangrijk om de aard van de financiële problematiek eerst in beeld te brengen alvorens bepaald kan worden welke begeleiding nodig is voor de medewerker.

Werkwijze

Het Financieel Fit Programma zorgt ervoor dat medewerkers professionele hulp krijgen van een expert op het gebied van financiële problematiek. Op basis van het intakegesprek worden de inkomsten, uitgaven en schulden geïnventariseerd. Aan de hand hiervan zal een toekomstbestendig budgetplan worden opgesteld. Het budgetplan geeft inzicht in de gewoontes en het bestedingsbedrag van de medewerker. Indien noodzakelijk ondersteunen wij medewerker bij de aanvraag voor schuldhulpverlening bij de gemeentelijke voorzieningen, waaronder WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Diensten

Meer informatie

Download de brochure of neem contact met ons op via info@thehumanworks.com of 0317 – 31 34 88.

Bel mij terug

Heb je een vraag over onze diensten? Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je binnen 40 uur vrijblijvend terug.

  Aanmelden

  Direct medewerker aanmelden
  Financieel Fit Programma | The Human Works

  Referenties