Verzuimrisico’s verkleinen… Praten helpt!

De kosten van psychisch verzuim zijn hoog, terwijl juist dit verzuim vaak goed is aan te pakken. Dit begint met het bespreekbaar maken van psychische klachten op de werkplek, maar dit gebeurt bij de meeste bedrijven niet*.

Veelal blijkt het uitspreken van dergelijke klachten, in de werkomgeving niet zo eenvoudig te zijn. Zeker niet nu het thuis werken voor veel werknemers ‘normaal’ is geworden. Wie pikt signalen op als er nog geen sprake is van verzuim? Met wie kan de werknemer in gesprek gaan?

Als de werknemer de klachten op de werkplek wel bespreekbaar heeft gemaakt, ontstaat de vraag of er hulp nodig is? Zo ja, welke hulp, in welke mate en wie bepaalt dit? En hoe zit het met de belastbaarheid van de medewerker?

Hulplijn

Werknemers kunnen altijd bij de bedrijfsarts terecht voor een preventief consult: een zogenoemd arbeidsomstandighedenspreekuur (AOS). Maar welke hulplijnen zijn er nog meer inzetbaar via de werkgever?

Een van de meest laagdrempelige en praktische hulplijnen voor werknemers is de bedrijfsmaatschappelijk werker. Juist die laagdrempeligheid is cruciaal, omdat er preventief vaak veel gedaan geworden om te voorkomen dat een werknemer gaat uitvallen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker fungeert als neutrale gesprekspartner en houdt de belangen van werkgever en werknemer zorgvuldig in het vizier. Voor beiden is een gezonde arbeidsrelatie belangrijk met het oog op duurzame samenwerking en inzetbaarheid. Win-win!

Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker

Als bedrijfsmaatschappelijk werker bieden wij als onafhankelijke gesprekspartner de juiste hulp en ondersteuning aan werknemers met het doel hen zelfredzaam te maken. Hierdoor leren werknemers hoe ze hun problemen zelf het hoofd kunnen bieden, of deze nu privé of zakelijk van aard zijn. Dit voorkomt in veel gevallen verzuim, verbetert de inzetbaarheid en bespaart kosten.

Als er toch sprake is van verzuim begeleidt de bedrijfsmaatschappelijk werker de werknemer op een professionele en praktische manier naar herstel. Dit eventueel in samenwerking met de bedrijfsarts en eventueel professionals in het reguliere circuit. Bijvoorbeeld om de wachttijd tot behandeling door een psycholoog te overbruggen.

Meer weten over de werkwijze van bedrijfsmaatschappelijk werk via The Human Works voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 0317 – 31 34 88 of mail naar info@thehumanworks.com. We vertellen graag meer.

* Bron: www.samensterkzonderstigma.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Diensten

Meer informatie

Download de brochure of neem contact met ons op via info@thehumanworks.com of 0317 – 31 34 88.

Aanmelden

Direct medewerker aanmelden