The Human Works: objectieve specialisten in optimale inzetbaarheid

Artikel uit De Zakenmarkt, editie 04 2016:

“Wij worden ingeschakeld door werkgevers wanneer het functioneren van een werknemer wordt belemmerd of er zelfs uitval dreigt. Vanaf dat moment telt voor ons het belang van zowel werkgever als werknemer.” Gera Bouw, oprichter en eigenaar van The Human Works, ziet het dagelijks gebeuren. “Optimale inzetbaarheid is de verbindende schakel tussen werkgever en werknemer. En dat is geen utopie.”

Gepokt en gemazeld in de werving & selectie en HR-wereld kwam Gera Bouw tot de conclusie dat werknemers van hoog tot laag met dezelfde soort vragen rondlopen. Ze verlegde haar werkveld naar bedrijfsmaatschappelijke werk en coaching en richtte in het jaar 2000 The Human Works op. Op dit moment heeft ze er drie collega’s bij en opereert haar bedrijf landelijk voor diverse grote en kleine opdrachtgevers. Tijdens de HBO-opleiding voor bedrijfsmaatschappelijk werk kwam ze erachter dat het vak een weinig positief imago heeft. “Het idee van pappen en nathouden. Dat doen wij dus niet. Wij zijn er zo- wel voor de werknemer als voor de werkgever. We durven en kunnen vanuit een onafhankelijke positie beide partijen op hun verantwoordelijkheden wijzen en daarin, waar nodig, ook confronterend zijn.”

Inzetbaarheid versus verzuim?

Het woord ‘verzuim’ neemt Gera Bouw liever niet in de mond. Want zover hoeft het volgens haar vaak niet te komen. “Wanneer leidinggevenden in een vroeg stadium signaleren dat de werknemer niet lekker in zijn vel zit en de productiviteit afneemt is het tijd om ons in te schakelen. Daarmee wordt het risico op uitval gereduceerd en voelt de werknemer zich geholpen.” Op het moment dat een werknemer ziek thuis zit, kan The Human Works ingezet worden bij de eerste fase van het re-integratie traject. “Zorg- en hulpverleners maken vaak niet de link met werk. Dat doen wij expliciet wel.”

The Human Works is:

  • Objectieve partij voor werkgever en werknemer
  • Contact met de werknemer binnen drie dagen na aanmelding
  • Kortdurende trajecten
  • Duidelijk advies met resultaatdoelstelling voor een vast tarief
  • Altijd maatwerk
  • Flexibel: gesprekken op de werkplek, thuis of bij The Human Works
  • Voor bedrijven vanaf 50 werknemers in elke branche

Snel, zakelijk en onorthodox

The Human Works bekijkt haar werkveld door een zakelijke maar altijd menselijke bril en werkt oplossings- en doelgericht. Optimale inzetbaarheid is het doel.

“We gaan niet meehuilen met de wolven en laten ons niet voor het karretje van een van de twee partijen spannen. De werkgever heeft verplichtingen. De werknemer ook. In de ruimte die dat biedt, zoeken wij naar de win-win. Dat doen we met een snelle, onorthodoxe en soms confronterende werkwijze die als heel positief ervaren wordt door zowel opdrachtgevers als cliënten. We coachen werknemers van alle rangen en standen. Van betonvlechter tot directeur.”

Onderhoud met online medewerkerstevredenheidsonderzoek

Voor snel inzicht in de optimale inzetbaarheid van medewerkers heeft The Human Works het label Quman in de markt gezet. Met deze online tool voor tevredenheidsonderzoek brengt Quman betrokkenheid, werkplezier, houding en gedrag van medewerkers in kaart en verbindt daar concrete aanbevelingen aan. Quman is dé onderhoudstool voor mens en organisatie.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Diensten

Meer informatie

Download de brochure of neem contact met ons op via info@thehumanworks.com of 0317 – 31 34 88.

Aanmelden

Direct medewerker aanmelden