Optimale inzetbaarheid begint bij jezelf

In 1999 besloot ik om een vaste baan vaarwel te zeggen en als zelfstandig ondernemer een andere koers te gaan varen. Het idee was om oudere werknemers te bemiddelen op de arbeidsmarkt, maar vooral te begeleiden en voor te bereiden op een nieuwe, al dan niet noodgedwongen, koers op die arbeidsmarkt.

Met ruim 15 jaar ervaring in de wereld van werving & selectie, was me duidelijk geworden dat de arbeidsmarkt, in het bijzonder voor werknemers >50 jaar niet erg toegankelijk was en beslist niet vriendelijk. Ik had een missie, om met deze doelgroep aan de slag te gaan en de 50 + werknemer “aantrekkelijk” te maken voor de arbeidsmarkt.

Het liep iets anders. Er kwamen andere uitdagingen en kansen op mijn pad die ik met beide handen heb aangegrepen. Nu bestaat mijn werk voor een belangrijk deel uit het begeleiden, coachen en adviseren van werkende mensen. Mensen op diverse niveaus, leeftijden maar vooral unieke individuen. Kijkend naar mijn eigen inzetbaarheid ben ik optimistisch! Ik hou van de variatie en flexibiliteit in mijn werk, iedere dag opnieuw!

Op 1 maart jl. is het exact 15 jaar geleden dat The Human Works is gestart. Tijd voor een korte terugblik.

Wat mij nl. al jaren verbaast is dat, ondanks overheidsmaatregelen, beleidsplannen en taskforces, de arbeidsmarkt niet vrij is van leeftijdsdicriminatie. Sterker, de leeftijd van een “oudere” werknemer ligt inmiddels veel lager.

Welke gevolgen heeft dit voor de individuele werknemer?

De werkzoekende 40 plusser ervaart leeftijdsdiscriminatie. Terwijl de werknemer in loondienst het loopbaanperspectief ziet afnemen, als gevolg van stagnerende ontwikkelingsinvesteringen.

Er zijn veel positieve voorbeelden van bedrijven die een mooie mix van werknemers in dienst hebben, in diverse leeftijdscategorieën, en waar de investering in ontwikkeling van werknemers niet stopt rond de 40. Helaas kom ik nog steeds veel situaties tegen waarbij de oudere werknemer onvoldoende geprikkeld wordt om optimaal inzetbaar te blijven. Daarentegen zie ik ook oudere werknemers die weinig “bewegen” in het kader van optimale inzetbaarheid. Zijn deze werknemers niet in staat om hand in eigen boezem te steken, of wellicht niet gewend om zelf in actie te komen?

Optimale inzetbaarheid vergt inspanning van werkgever én werknemer. Vandaag de dag is een zelfbewuste en zelfstandige werkhouding van werknemers essentieel in plaats van van een afhankelijke en afwachtende houding.

Daarmee kom ik direct uit bij duurzame inzetbaarheid. Het is een kwestie waar vooral werkgevers de lead hebben vanuit beleidsoogpunt. Logisch wellicht, maar niet per definitie effectief. Want eerlijk is eerlijk, werkgevers zijn absoluut gebaat bij optimale inzetbaarheid, maar dit loopt niet synchroon met duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar blijven is in de eerste plaats voor de werknemer van belang. De meeste mensen moeten nl. werken tot ver in de zestig. Grote kans dat ze hun loopbaan, al dan niet vrijwillig, verdelen over meerdere werkgevers.

Dus is het zaak dat de werknemer de regie neemt over zijn eigen duurzame inzetbaarheid!

“Zet ik daarmee de werkgever buiten spel?” Beslist niet!

Werkgevers daarentegen doen er verstandig aan om met werknemers in gesprek te blijven over inzetbaarheid. Bij duurzame inzetbaarheid denk ik aan rolverandering van werknemers maar ook aan een leven-lang-leren, maar vooral aandacht voor de mens achter de werknemer.

En daarmee kunnen we met z’n allen niet vroeg genoeg beginnen.

Inzetbaarheid, zowel duurzaam als optimaal, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Vanuit mijn praktijk heb ik de kans om werknemers ėn werkgevers tot nieuwe inzichten te brengen en zo inzetbaarheid te optimaliseren.

De oplossing ligt niet in complexe procedures en protocollen. Het begint met wederzijds respect, aandacht en ruimte voor elkaar, ook op de werkvloer.

Graag tot ziens!

 

Gera Bouw

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Diensten

Meer informatie

Download de brochure of neem contact met ons op via info@thehumanworks.com of 0317 – 31 34 88.

Aanmelden

Direct medewerker aanmelden