Vanuit onze missie en visie werken wij volgens 6 kernwaarden

Missie

Dé specialist en partner zijn voor optimale inzetbaarheid van medewerkers, in al hun diversiteit. Onze aanpak is professioneel betrokken, daadkrachtig, pragmatisch en geloofwaardig, gericht op zowel medewerker als werkgever.

De rode draad in ons werk is dat ‘aandacht voor mens en werk’ altijd loont.

Visie

Wij gunnen iedere medewerker, die om welke reden dan ook, belemmerd wordt in het arbeidsproces, maximale en oprechte aandacht voor de mens achter de medewerker. De aandacht is gericht op persoonlijk perspectief en een zinvol bestaan, zowel privé als in het werk. Wij geloven dat gezonde, vitale mensen beter tot hun recht komen in een veilige en prettige werkomgeving Dit draagt ons inziens bij aan het verbeteren en leefbaarder maken van onze samenleving.

Kernwaarden

1. Aandacht

Oprechte en menselijke aandacht is de rode draad voor de werkwijze van The Human Works. Zonder aandacht, geen verbinding, zonder verbinding geen resultaat. We nemen de tijd die nodig is om echt te luisteren naar mensen en daarmee de basis te leggen voor de juiste begeleiding en ondersteuning.

2. Verbinding

Binnen The Human Works hanteren we korte lijnen om de verbinding zo efficiënt mogelijk te maken. ”Doen wat je zegt en zeggen wat je doet”. Door transparant te zijn, de (on)mogelijkheden in beeld te brengen en goed in gesprek te blijven met cliënten en opdrachtgevers. Hierdoor creëren we met de verschillende partijen een heldere basis voor sterke, zinvolle verbinding en samenwerking.

3. Meervoudig partijdig

Ons uitgangspunt is om vanuit een objectieve rol te kijken naar de hulpvraag van werknemer waarbij we zowel het belang van werkgever en werknemer als leidraad hanteren en niet uit het oog verliezen.

4. Onorthodox

The Human Works benadert haar opdrachtgevers en cliënten laagdrempelig, uitnodigend en zonder oordeel. Vanuit een professionele en mensgerichte grondhouding is onze intentie om waardevol van betekenis te zijn voor alle partijen. Hierbij past een intuïtieve en soms onorthodoxe aanpak met respect voor geldende regels. Uitgaande van wederzijds vertrouwen en gedeelde doelen durven we de uitdaging aan.

5. Pragmatisch

Onze werkwijze is altijd een vorm van maatwerk waarbij we een pragmatische aanpak hanteren,  afgestemd op de hulpvraag en met oog voor de (on)mogelijkheden van de werknemer en/of werkgever.

We zijn in staat om adequaat te schakelen en, indien nodig, buiten de gebaande paden de meest optimale/wenselijke route te bewandelen voor alle betrokkenen.

6. Resultaatgericht

Ondanks dat het resultaat van de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk niet altijd duidelijk meetbaar is, is vooruitgang een belangrijke graadmeter voor ons. Wij streven te allen tijde naar tevredenheid bij alle partijen in welke hoedanigheid ook, passend binnen de mogelijkheden van ons werkveld.