Vertrouwenspersonen The Human Works

Vanuit The Human Works zijn Gera Bouw en Brigitte Slenter werkzaam als externe vertrouwenspersoon. Beide zijn gecertificeerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Onze werkwijze geschiedt conform de gedragscode van LVV. Voor meer informatie over de werkwijze van de vertrouwenspersoon kun je dit filmpje bekijken.

Belangrijk om te weten: om belangenverstrengeling te voorkomen wordt de rol van bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon binnen een organisatie nooit door dezelfde persoon ingevuld.

Wanneer jouw werkgever The Human Works heeft aangesteld als externe vertrouwenspersoon kun je rechtstreeks een melding bij ons maken via het meldingsformulier. Je hoeft hiervoor geen toestemming te vragen bij je werkgever.

Weet je niet zeker of jouw werkgever ons als externe vertrouwenspersoon heeft aangesteld? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@thehumanworks.com of 0317-313488.

Waarom?

Iedereen heeft recht op een integere en veilige werkplek!

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal en emoties. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om zware strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. De vertrouwenspersoon staat naast jou en neemt het probleem niet van jou over. Jij hebt de regie. De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor jou belangrijk is als het gaat om hoe nu verder in deze situatie en bespreekt met jou de ‘mogelijkheden’.

Wanneer?

Bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen kun je terecht wanneer je te maken hebt (gehad) met:

  • Seksuele intimidatie
  • Discriminatie
  • Pesten
  • Agressie en geweld

Bij de vertrouwenspersoon integriteit kun je terecht wanneer je vermoedens hebt van misstanden. Het gaat om zaken die schade doen aan de organisatie, bijvoorbeeld:

  • Diefstal

  • Fraude

  • Machtsmisbruik

  • Schenden van regels
  • Niet integer gedrag

Diensten

Privacy

De vertrouwenspersoon staat altijd achter de melder en heeft een strikte geheimhoudingsplicht. Wij rapporteren alleen wanneer de melder dit uitdrukkelijk wenst tenzij er sprake is van ernstige strafbare feiten, gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of aantasting van het milieu.

Werkwijze

Melding maken?

Meldingsformulier

Referenties