Bedrijfsmaatschappelijk werk

Als er sprake is van een probleemsituatie waardoor je functioneren (ernstig) belemmerd wordt, kan bedrijfsmaatschappelijk werk uitkomst bieden. Deze probleemsituatie kan werkgerelateerd zijn, maar ook bij problemen in de privésfeer kun je bij ons terecht. Immers, of je nu thuis of op je werk niet lekker in jouw vel zit, het heeft weerslag op hoe je functioneert. Jouw werkgever kan jou op zo’n moment naar ons doorverwijzen.

Wat is het?

Kenmerkend voor bedrijfsmaatschappelijk werk bij The Human Works is de mensgerichte aanpak, waarbij we aandacht hebben voor jou als mens en jouw belangen, en daarbij rekening houden met de belangen van jouw werkgever.

In overleg vinden de gesprekken plaats in onze praktijk (Renkum), op de werklocatie, desgewenst bij jou thuis of in overleg op een andere locatie.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • Problemen in de privésfeer (ziekte, scheiding, rouw, opvoeding)
  • Schuldhulpverlening (loonbeslag, financiële problemen)
  • Veranderingen in de werksituatie (reorganisatie, bedrijfssluiting)
  • Re-integratiebegeleiding (werkhervatting intern/extern)

Hoe werkt het?

Je wordt aangemeld via jouw werkgever, waarna er een afspraak wordt gemaakt voor een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens het intakegesprek brengen wij, samen met jou, de situatie in kaart. Vervolgens brengen wij advies uit aan jou en jouw werkgever. In het kader van de privacywetgeving delen wij geen persoonlijk, vertrouwelijke informatie met jouw werkgever.

Het advies is afhankelijk van de situatie en de gewenste oplossing. Soms verwijzen wij door naar een specifieke hulpverlener of instantie, zodat de juiste begeleiding kan worden aangeboden. Is er sprake van verzuim, dan overleggen wij ons advies zo nodig met de bedrijfsarts of casemanager/contactpersoon van de werkgever.

Diensten

Privacy

Of het nu gaat over groeien in je werk, of het aanpakken van problemen. Het bespreken van dit soort zaken brengt vaak gevoeligheden met zich mee. Zeker als je je zorgen maakt over hoe er met de verstrekte informatie wordt omgegaan.

In het kader van de privacywetgeving (AVG) delen wij geen persoonlijke, vertrouwelijke informatie met jouw werkgever. Samen zorgen we zo voor een veilige omgeving om uw traject zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Klik hier voor de privacyverklaring.

Meer informatie

Neem contact met ons op via info@thehumanworks.com of 0317 – 31 34 88.

Bel mij terug

Heb je een vraag over onze diensten? Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je binnen 40 uur vrijblijvend terug.

    Referenties