Vertrouwenspersonen The Human Works

Vanuit The Human Works zijn Gera Bouw en Brigitte Slenter werkzaam als extern vertrouwenspersoon. Beide zijn gecertificeerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Onze werkwijze geschiedt conform de gedragscode van de LVV. Voor meer informatie over de werkwijze van de vertrouwenspersoon kun je dit filmpje bekijken.

Belangrijk om te weten: om belangenverstrengeling te voorkomen wordt de rol van bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon binnen een organisatie nooit door dezelfde persoon ingevuld.

Wanneer?

Iedereen heeft recht op een integere en veilige werkplek!

Bij de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen zijn wij het aanspreekpunt op het gebied van ongewenst gedrag zoals:

 • Seksuele intimidatie
 • Discriminatie
 • Pesten
 • Agressie en geweld

Bij de vertrouwenspersoon integriteit zijn wij het aanspreekpunt bij vermoedens van misstanden. Het gaat om zaken die schade doen aan de organisatie, bijvoorbeeld:

 • Diefstal
 • Fraude
 • Machtsmisbruik
 • Schenden van regels
 • Niet integer gedrag

De vertrouwenspersoon staat altijd achter de melder en heeft een strikte geheimhoudingsplicht.
Wij rapporteren alleen wanneer de melder dit uitdrukkelijk wenst tenzij er sprake is van ernstige strafbare feiten, gevaar voor de volksgezondheid, veiligheid van personen of aantasting van het milieu.

Doel

De primaire taak van de vertrouwenspersoon is opvang en begeleiding van medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen en in integriteitskwesties.

Preventieve voorlichting

Naast individuele ondersteuning van melders is het belangrijk dat er preventieve voorlichting plaatsvindt omtrent beleid ten aanzien van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Wij verzorgen presentaties en workshops voor directie en management in organisaties waar wij als externe vertrouwenspersoon zijn aangesteld.

Diensten

Meer info

Voor meer informatie over dienstverlening van de externe vertrouwenspersoon kun je contact opnemen met The Human Works via 0317-313488 of middels het contactformulier.

Bel mij terug

Heb je een vraag over onze diensten? Laat je telefoonnummer achter en wij bellen je binnen 40 uur vrijblijvend terug.

  Referenties