Bedrijfsmaatschappelijk werk2017-11-17T13:53:29+00:00

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Soms loopt iemand ‘vast’ in het leven. Al leidt dit niet meteen tot verzuim, het leidt vaak wél tot een lagere productiviteit of inzetbaarheid.

The Human Works begrijpt dat het niet altijd eenvoudig is om in gesprek te gaan met werknemers. Zeker niet wanneer er sprake is van bijvoorbeeld privéproblemen. Wij bieden hulp en ondersteuning bij het oppakken van hun eigen verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt hierbij is zelfredzaamheid. Dit betekent dat bij problemen of lastige situaties werknemers deze uiteindelijk zelf moeten oplossen.

Kenmerken

 • Onafhankelijke vertrouwenspersoon
 • Sociaal-maatschappelijk betrokken
 • Kennis van de sociale kaart in verband met doorverwijsfunctie
 • Kortdurende interventies
 • Laagdrempelig en deskundig

Meest voorkomende indicaties

 • Problemen in de privésfeer (ziekte, scheiding, rouw, opvoeding)
 • Schuldhulpverlening (loonbeslag, financiële problemen)
 • Veranderingen in de werksituatie (reorganisatie, bedrijfssluiting)
 • Re-integratiebegeleiding (werkhervatting intern/extern)
 • Doorverwijzing naar specifieke hulpverlening

Wat levert het op voor werkgever én werknemer?

 • Positief sociaal-maatschappelijk imago van de werkgever
 • Aandacht voor de individuele werknemer
 • Verzuimreductie (vooral grijs verzuim)
 • Bevorderen duurzame inzetbaarheid
 • Analyse interne probleemtrends

Diensten

Meer informatie

Vraag de brochure aan of neem contact met ons op via info@thehumanworks.com of 0317 – 31 34 88.

Aanmelden

Direct medewerker aanmelden

Meer informatie over bedrijfsmaatschappelijk werk?

Vul je e-mailadres in en wij sturen de brochure per mail naar je toe.

Meer informatie over bedrijfsmaatschappelijk werk?

Vul je e-mailadres in en wij sturen de brochure per mail naar je toe.