Bedrijfsmaatschappelijk werk

Soms loopt iemand ‘vast’ in het leven. Al leidt dit niet meteen tot verzuim, het leidt vaak wél tot een lagere productiviteit of inzetbaarheid.

The Human Works begrijpt dat het niet altijd eenvoudig is om in gesprek te gaan met werknemers. Zeker niet wanneer er sprake is van bijvoorbeeld privéproblemen. Wij bieden hulp en ondersteuning bij het oppakken van hun eigen verantwoordelijkheid. Het uitgangspunt hierbij is zelfredzaamheid. Dit betekent dat bij problemen of lastige situaties werknemers deze uiteindelijk zelf moeten oplossen.

Kenmerken

 • Onafhankelijke vertrouwenspersoon
 • Sociaal-maatschappelijk betrokken
 • Kennis van de sociale kaart in verband met doorverwijsfunctie
 • Kortdurende interventies
 • Laagdrempelig en deskundig

Meest voorkomende indicaties

 • Problemen in de privésfeer (ziekte, scheiding, rouw, opvoeding)
 • Schuldhulpverlening (loonbeslag, financiële problemen)
 • Veranderingen in de werksituatie (reorganisatie, bedrijfssluiting)
 • Re-integratiebegeleiding (werkhervatting intern/extern)
 • Doorverwijzing naar specifieke hulpverlening

Wat levert het op voor werkgever én werknemer?

 • Positief sociaal-maatschappelijk imago van de werkgever
 • Aandacht voor de individuele werknemer
 • Verzuimreductie (vooral grijs verzuim)
 • Bevorderen duurzame inzetbaarheid
 • Analyse interne probleemtrends

Diensten

Meer informatie

Download de brochure of neem contact met ons op via info@thehumanworks.com of 0317 – 31 34 88.

Aanmelden

Direct medewerker aanmelden

“Op het nippertje een burn out weten te voorkomen. Brigitte heeft me in eerste instantie een spiegel voorgehouden dat ik niet op die manier door kon gaan. Een voor mij heel belangrijk advies was blijven bewegen, hoe moe en futloos ik ook was, niet op de bank blijven liggen. Een wandeling of fietstocht in de frisse lucht, fitness hoe minimaal ook, alles is beter dan de moed opgeven en gaan liggen.Verder heeft ze vele goede adviezen gegeven hoe ik de juiste balans moest vinden tussen werk en de rest van mijn leven. Ik ben haar daar zeer dankbaar voor.”

Marian, cliënt

Referenties