Beleid en richtlijnen Coronavirus

Update: 28-09-2020

The Human Works treft maatregelen rondom het coronavirus. Zoals de Rijksoverheid heeft aangekondigd; er zijn extra maatregelen genomen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. The Human Works werkt met een structuur die thuiswerken op adequate wijze faciliteert.

De volgende maatregelen worden door The Human Works getroffen:

  • Collega’s met klachten moeten thuisblijven en onze collega’s worden geadviseerd zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Dit advies geldt voor geheel Nederland (RIVM-advies).
  • Collega’s proberen zoveel mogelijk telefonisch/videobellen in te zetten. Cliënten en opdrachtgevers wordt uitgelegd waarom dit gedaan wordt. Indien van toepassing wordt in de rapportages duidelijk vermeld dat een afspraak is afgezegd, verzet of telefonisch is gedaan vanwege de richtlijnen van de Rijksoverheid i.h.k.v. het Corona virus + datum.

Dit om zorg te dragen voor een adequaat en transparant dossier.

  • Bij cliënten of bedrijven waar het virus (mogelijk) aanwezig is: videoconference of telefonisch contact. We verwachten dat onze cliënten en opdrachtgevers ons informeren zodra dit van toepassing is.
  • The Human Works volgt, indien aanwezig en afwijkend van het eigen beleid, het beleid van opdrachtgevers.
  • Er wordt niet fysiek deelgenomen aan bijeenkomsten met meerdere personen, conform de actuele richtlijnen van de Rijksoverheid.

We proberen ons te richten naar de actuele richtlijnen van het Rijksoverheid en overheidsadviezen en hebben onze eigen verantwoordelijkheid dit virus in te dammen en de gezondheid van onze mensen te waarborgen.

Uiteraard blijven we de richtlijnen en updates van het Rijksoverheid nauwlettend in de gaten gehouden en indien nodig, passen wij onze werkwijze daarop aan.