Bedrijfsmaatschappelijk werk? Nooit van gehoord!

Eind vorig jaar was ik in gesprek met een aantal nieuwe opdrachtgevers waar we per 1 januari 2021 als externe vertrouwenspersoon zijn gestart.

Een goede zaak, bedrijven die het belang van een veilige en integere werkomgeving serieus nemen en hiervoor de juiste expertise in huis halen. Conform de Arbowet zijn bedrijven verplicht om hiervoor beleid op te stellen en daadwerkelijk uit te voeren. Het aanstellen van een (externe) vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel zijn van dit beleid.

Tijdens deze gesprekken kwam, naast het vertrouwenswerk, ook onze overige dienstverlening naar voren. Het viel me op dat bedrijfsmaatschappelijk werk nog niet altijd bekend is binnen organisaties. Wellicht bedrijfsblindheid van onze kant. Tenslotte is het ons vak en gaan we er gemakshalve te veel vanuit dat de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk algemeen bekend is.

Dat laatste blijkt dus niet het geval. Tijd voor een introductie.

Het doel van bedrijfsmaatschappelijk is op de eerste plaats is het bevorderen van het welbevinden van medewerkers en het helpen oplossen van belemmeringen die het functioneren in de weg staan. Daarnaast is het doel om (langdurig) verzuim te voorkomen maar ook de verzuimduur te reduceren. Hiermee levert het bedrijfsmaatschappelijk werk een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van organisaties gericht op het creëren van een veilige, gezonde en sociale werkomgeving.

De bedrijfsmaatschappelijk werker is gesprekspartner voor zowel werkgever als de medewerker en is bekend met een breed scala aan vraagstukken. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van problemen in het privédomein die een ongewenst effect hebben op de uitvoering van het werk. Problemen bijvoorbeeld als gevolg van scheiding, ziekte of overlijden. Of er zijn financiële problemen die onrust en stress veroorzaken. Ook kan er sprake zijn van zaken die op het werk spelen, bijvoorbeeld veranderingen in de werkomgeving, loopbaanperspectief, een ongezonde balans tussen werk en privé.

De werkwijze is altijd laagdrempelig en oplossingsgericht waarbij de belangen van zowel werkgever als medewerker in beeld blijven.

Kenmerkend voor de werkwijze van de bedrijfsmaatschappelijker werker is de pragmatische en oplossingsgerichte begeleiding, zowel preventief als curatief, voor alle medewerkers binnen een organisatie.

Naast het luisterend oor en de oprechte aandacht voor de medewerker heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker eveneens een adviserende en ondersteunende rol naar leidinggevenden, dit in het kader van verzuimreductie en arbeidsinzetbaarheid. In samenwerking met onder andere de casemanager, HR en de bedrijfsarts vormt de bedrijfsmaatschappelijk werker een essentieel kader voor optimale en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Kortom, bedrijfsmaatschappelijk werk anno 2021 past in iedere organisatie waar aandacht voor mensen vanzelfsprekend is!

The Human Works is een onafhankelijke praktijk voor bedrijfsmaatschappelijk, coaching en vertrouwenspersoon. Met een landelijk netwerk van zelfstandige professionals werken wij voor organisaties in diverse branches w.o. bouw en infra, gemeentes en technische bedrijven.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief

Diensten

Meer informatie

Download de brochure of neem contact met ons op via info@thehumanworks.com of 0317 – 31 34 88.

Aanmelden

Direct medewerker aanmelden